logo
BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN trophy
Ngày 23/04/2010
Chủ đầu tư
:
Sở GTVT- Tỉnh Kiên Giang
Thiết kế
:
Cty CP TVTK Cầu Lớn Hầm
Thi công
:
Tổng Công ty Xây dựng Số 1
HT Hợp đồng
:
Thi công xây lắp
Vị trí
:
Đảo Phú Quốc-Kiên Giang
Quy mô
:
16,5km
Giá trị
:
796 tỷ đồng
Tiến độ
:
4/2010-2012
Đường quanh đảo Phú Quốc - Cửa Lấp- An Thới

Qui mô dự án  :

 + Chiều dài toàn tuyến : 16,50km

 + Bề rộng nền đường : B=42m

 + Bình đồ tuyến : Theo hình vẽ

+ Qui mô mặt cắt ngang : Theo hình vẽ

 +Phân đoạn thi công : Theo hình vẽ

 

Copyright 2010 © CC1