Kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH MTV 10/1979 - 10/2014
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 (CC1)
Lầu 8 - 9 Sailing Tower - 111A PASTEUR - PHƯỜNG BẾN NGHÉ - QUẬN 1 - TP.HCM - ĐT: (84.8) 38 222 059 - FAX: (84.8) 38 290 500
Email: info@cc1.net.vn  - Website: www.cc1.net.vn - Copyright 2010 © CC1